Beyin ile Evren Haritasının Ürkütücü Boyuttaki Benzerliği

İnsan beyninin ne kadar karmaşık bir yapısının olduğu ve hala öğrenilmesi gereken onlarca şeyin varlığı sugötürmez bir gerçek. Emsal bir halde ucu bucağı olmayan cihan de hayli karmaşık ve sırlarla dolu. Lakin bu iki olgu ortasındaki tek benzerlik, gizemlerle dolu olmaları değil. Bir beyin cerrahı ile astrofizikçitarafından yapılan farklı bir çalışma, beyin ile cihanın görünüş açısında da birbirine büyük benzerlikler gösterdiğini ortaya koyuyor.

İtalya’daki Bologna Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren astrofizikçi Franco Vazza ve beyin cerrahı Alberto Feletti tarafından yapılan çalışma sonucu insan beyni ile kainatın haritasını çıkarıldı. Elde edilen imgelerin birbirine ürkütücü düzeyde benziyor oluşu, az sonra göreceklerinizin beyin mi cihan mi olduğunu anlarken kuvvetli anlar yaşatacak cinsten.

İşte beyin ile cihan ortasındaki o benzerliğin gösterildiği haritalar

Üstte, birbirine çok fazla benzeyen iki farklı manzara yer alıyor. Bu imgelerin her ikisi de güya beyindeki hudut ağlarını gösteriyor üzere değil mi? Lakin durum pek de bu türlü değil. Üstteki görsellerden bir tanesi insan beyninin yapısını, başkası ise kozmosun haritasını gösteriyor. Pekala hangisi beyin, hangisi cihan dersiniz?

Beyin ile cihan ortasında yapısal olarak çok büyük farklar var. Lakin iş benzerliklere geldiği vakit da hayli dikkat cazip sonuçlar ortaya çıkıyor. Örneğin bir insan beyninde 69 milyar civarında nöron bulunuyor. Cihanın gözlemlenebilen son noktasına kadarsa 100 milyar civarında galaksi olduğu biliniyor. Lakin benzerlikler bunlarla da hudutlu değil. Mesela beyindeki nöronlar, birbirlerine bir formda bağlı. Benzeri bir halde kozmostaki galaksiler de birbirleriyle bağlı durumdalar. Bağların kopup istikrarın bozulması ise her iki olgu için de epeyce zahmetli sonuçlara yol açacak tipten.

Beyin nöronlarının birbirlerine bağlı oluşu, bu nöronlar ortasında bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. İşte yapılan araştırmalar, cihan içerisindeki galaksilerde de benzeri bir irtibatın varlığını açıklıyor. İşin daha da farklı yanı, beyindeki nöronlar ortasındaki irtibat, nöronun toplam kütle ve güç içeriğinin yüzde 25’i kadar. Biraz daha şaşıracaksınız biliyoruz lakin galaksiler ortasındaki irtibat ölçüsü da sistemin kütle ve güç içeriğinin yüzde 25’i kadar gerçekleşiyor.

Beyin ile cihanın benzerlikleri bunlarla da sonlu değil. Örneğin beynin yüzde 77 kadarı sudan oluşuyor. Cihanın yüzde 72’sinde ise karanlık güç var. Her iki olgunun büsbütün farklı yapılarda olmasına karşın oranların bu derece yakın çıkması, beyin ile cihan ortasındaki benzerliğin ne kadar büyük olduğunu anlamaya yetiyor.

İşte beyin ile cihan ortasındaki manzara benzerliğini gösteren öbür bir fotoğraf

Beyin ile cihan ortasında çok büyük bir boyut farkı var. Hal bu türlü olunca da bilim insanları, beyin dokusu ile cihan haritasını farklı oranlarda ölçeklendirip, ikisini yan yana getirmeye çalıştılar. Yapılan çalışmalar sonucunda da işte üstte gördüğünüz fotoğraf ortaya çıktı. Bu fotoğrafa baktığınızda, güya sağdaki fotoğraf beyindeki hudut ağlarını gösteriyormuş üzere görünüyor. Lakin durum bunun tam karşıtı. Üstteki fotoğrafın sol kısmında yer alan manzara beyin dokusunu, sağ kısmında yer alan imaj ise kainattaki galaksilerin birbirleriyle olan bağlarını gösteriyor.

Son olarak, haberimizin en başında paylaştığımız görselde sizlere, hangi imgenin beyne hangisinin cihana ilişkin olduğunu sormuştuk. Birbirine çok derecede benzeyen o görselin sol kısmındaki kırmızı renkli imaj beyni, sağ kısmındaki daha çok morla bezeli manzara ise kozmosu temsil ediyordu. Pekala o imgeye bakıp sorumuzu yönelttiğimiz anda hakikat karşılık verebildiniz mi? Sizleri “Yorumlar” kısmına bekliyoruz…